Hoş Geldiniz

Lisans öğrencilerimizi girişimcilik konusunda bilgilendirmek ve desteklemek amacıyla,  İşletme Bölümü öğretim elemanları tarafından kurulan Hacettepe IDEAL, “Fikirleri İşe, İşi Değere Dönüştürmek” sloganıyla yola çıkıyor. Kampüs içerisinde aktif bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı hedefleyen Hacettepe IDEAL sürdürülebilir bir girişimcilik  anlayışını üniversite bünyesinde kurumsallaştırmayı arzu etmektedir. Bu kapsamda IDEAL ekibi tarafından eğitim, mentörlük ve akran süreçleri gibi belirli etkinlikler tasarladı.

Bu etkinlikler aracılığıyla lisans öğrencilerinin;

  • Girişimciliğe yönelik farkındalıklarının artırılması
  • Girişimcilik niyetlerinin açığa çıkarılması
  • Girişimci davranışlarının çoğaltılması hedeflenmektedir.

Bu sayede Hacettepe IDEAL, öğrencilerin;

  • Yenilikçi (Innovator)
  • Hayalperest (Dreamer)
  • Girişimci (Entrepreneur)
  • Başaran (Achiever)
  • Öğrenen (Learner)

bireylere dönüşmesi yolunda ilk adımı atmasını sağlar.

Vizyonumuz

Lisans öğrencilerinin girişimci potansiyelini ortaya çıkarmak.

Misyonumuz

Öğrencileri girişimcilik ekosistemi ile tanıştırmak, bu ekosistemde başarılı kılacak becerileri kazanmalarına ve iş fikirleri geliştirmelerine yardımcı olmak.

Değerlerimiz

Yenilikçi olmak
Öncülük etmek
İnisiyatif almak
Doğaya zarar vermemek
Etik davranmak