Ekibimiz

Yönetim Ekibi

Prof. Dr. Aydın Ulucan
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler alanında çalışmalar yürütmektedir. Yöneylem araştırması, optimizasyon, matematiksel programlama gibi konular akademik ilgi alanlarıdır. Hacettepe IDEAL’I kuran ekibin lideridir.

aulucan@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Anıl Boz Semerci
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

Örgütsel davranış alanında çalışmalar yürütmektedir. Kadın girişimciliği, yenilikçilik, girişimcilik ekosistemi gibi konular akademik ilgi alanlarıdır. Hacettepe IDEAL’i kuran ekiptedir.

anilboz@hacettepe.edu.tr

Dr. Hürcan Kabakçı
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

Yönetim-organizasyon alanında çalışmalar yürütmektedir. Örgüt tasarımı, kültür, sosyal girişimcilik gibi konular akademik ilgi alanlarıdır. Hacettepe IDEAL’ i kuran ekiptedir.

hurcan@hacettepe.edu.tr

Araş. Gör. Leyla Boy Akdağ
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

Yönetim-organizasyon alanında çalışmalar yürütmektedir. Girişimcilik, strateji, liderlik gibi konular akademik ilgi alanlarıdır. Hacettepe IDEAL’i kuran ekiptedir.

leylaboy@hacettepe.edu.tr

Destek Veren Paydaşlar

Hacettepe IDEAL Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı kapsamında; Girişimcilik Ekosistemi (Zorluklar, Fırsatlar, Rakipler, Yenilikçilik, İş Ağları), İş Modeli Geliştirme (İş modeli üretme, Ölçeklendirme, Ürün geliştirme), Pazarlama (Ürün, Fiyatlandırma, Dağıtım, Tutundurma, Pazar Analizi, Müşteriler) ve Finansman (Finansal yapı, Karlılık, Maliyetler, Sermaye, Yatırım, Krediler) konuları iş dünyasının farklı sektörlerinden profesyonellerin katılımıyla tartışılacaktır.

Hasan Tarık Erdoğan
2006 yılında dış ticaret faaliyetleri yürüten bir şirkette kurucu ortak olarak görev almış, 2010 yılında buradaki serüvenini girişimcilik süreçleri, şirket yönetimi, finans konularında oldukça tecrübelenerek sonlandırmıştır. 2011 yılında Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013-2015 yılları arasında Hacettepe Teknokent A.Ş. bünyesinde Proje Ofisinde görev almış ve 2015 yılından itibarense Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi’ne geçiş yaparak Girişimcilik Ofisinde görev yapmaya başlamıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde MBA eğitimini 2019 yılında tamamlamıştır.

Beliz Bediz Sinan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunudur. Aynı üniversitede “Türkiye’nin İlk Girişimcilik Yarışması YFYİ’nin Etkisinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışması ile İşletme Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Uzun yıllardır girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alan Bediz Sinan, sayısız girişimde kurucu ortağı, iş ortağı ve gönüllü çalışan olarak yer almaya devam etmektedir.

Murat Öztürk
İş hayatına kendi girişimcilik serüveni ile başlayan ÖZTÜRK, 2011 yılında Teknogirişim Sermayesi Desteği ile ilk teknoloji şirketini kurmuştur. 2012 yılında ODTÜ Teknokent tarafından yönetilen Türkiye’nin en büyük teknolojik iş fikri yarışması olan “Yeni Fikirler Yeni İşler” yarışmasında Türkiye birincisi olarak Elginkan Vakfı Büyük Teknoloji ödülünü layık görülmüştür. 2015 yılından bu yana girişimcilik, oyunlaştırma, biyomimikri (doğadan ilham alan inovasyon), deneyim tasarımı ve yönetimi alanına yoğunlaşan ÖZTÜRK, hali hazırda MANJERO Experience Design & Management şirketinin kurucu yöneticisi olarak profesyonel iş hayatına devam etmektedir.

Melis Büyüksan
1985 Ankara doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ardından Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun olmuştur. Çocukluğundan bu güne gerek sporda gerek başladığı her işte hırslı yapısıyla tanınan Melis Hanım, çalışma hayatına üniversitede iken atılmıştır. Avrupa’da fark ettiği engellilerin yaşam tarzı ve ülkemizdeki eksiklikler bu sektöre olan ilgisini artırmış ve 2008 yılında henüz üniversite birinci sınıf öğrencisiyken tespit ettiği eksiklikleri gidermek üzere “Medlis” firmasını kurmuştur.

Murat Gürhan
Boatmate CEO’ su Murat Gürhan İstanbul Teknik Üniversitesi gemi inşaatı ve deniz bilimleri fakültesinden mezun olmuştur. Aynı üniversitede işletme ve teknoloji yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlamış ve endüstri mühendisliği bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir. “Mavi ekonomiye sürdürülebilir büyüme sağlamak istiyoruz” sloganı ile yola çıkan Gürhan, yat ve teknelere yönelik özel olarak geliştirilen global bir teknoloji platformu olan Boatmate’ in CEO’ su ve kurucu ortağıdır.

Süleyman Özarslan
ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olan Süleyman Özarslan, 10 yılı aşkın süredir bilgi güvenliği alanında danışmanlık yapan pek çok orta ve büyük ölçekli kurum ve kuruluşta sızma testleri, DDoS testleri, ağ güvenliği ve sosyal mühendislik analizleri gibi konularda bilişim güvenliği denetimleri yapmıştır. Özarslan’ın yaşadığı bodrum katında 2013 yılında Picus Güvenlik şirketini kuran dört arkadaş, TÜBİTAK’tan aldıkları destekle yerli siber güvenlik yazılımını geliştirmiştir. Şirketin siber güvenlik yazılımı, İspanya, İtalya, Almanya, Filipinler, Güney Kore, Singapur ve Meksika’nın da yer aldığı 20’den fazla ülkede bankacılık, finans, pazarlama, petrol ve sigorta şirketleri tarafından kullanılmaktadır.

Emre Mazanoğlu
Emre Mazanoğlu Mapa Grup Yatırımcı İlişkileri ve Mali Kontrol Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ocak 2020’de Yatırımcı İlişkileri Başkanı ek görevini üstlenmeden önce Mali Kontrol Başkanıydı. Mapa Grup’a katıldığı 2011 yılından bu yana Mali Kontrol Başkanı görevini sürdürmektedir. Emre Mazanoğlu, Hacettepe Üniversitesi’nden İngilizce İşletme Lisansına ve 2015 yılında tamamladığı Kamu Maliyesi Yüksek Lisansına sahiptir. 2004 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra, iş hayatına Deloitte’de başladı, Denetim Müdürü pozisyonuna yükseldi ve büyük ölçekli denetim projelerinden sorumlu oldu. Mapa Grup’a katıldığı 2011 yılından bu yana, Emre Mazanoğlu Mapa Grup Mali Kontrol Başkanı olarak, Mapa Grup ve iştirakleri için finansal raporlama, planlama, denetim, vergi yönetimi, yapılandırılmış finansman, birleşme ve satın alma işlemlerini koordine etmektedir.

Hakan Yıldız
“16 yaşımda başlayan girişimcilik serüvenim 2003 yılına kadar özel sektörde ve kendi şirketlerimde devam etti. Ardından 2009 yılına kadar T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında, 2016 yılına kadar da T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görevler üstlendim. 2016 Nisan ayında kamudan ayrılarak GMT Teknoloji ‘nin kurucu ortaklığını yaptım. Ülkemizin faaliyete geçen SPK lisanlı ilk kitle fonlama platformu fonbulucu.com ‘un kurucusuyum. Halen Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. ‘nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve ReINVeS Capital ‘de Y.K. Başkanlığı görevlerini sürdürüyorum. UNDP Crowdfunding Advisor ve Dijital Melek Yatırımcıyım. Girişimcilerin finansmana erişim sorunlarını çözerken, yatırımcılar için de yatırım fırsatları sunan sistemler geliştiriyorum.”

Hacettepe IDEAL Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı kapsamında; Girişimcilik Ekosistemi (Zorluklar, Fırsatlar, Rakipler, Yenilikçilik, İş Ağları), İş Modeli Geliştirme (İş modeli üretme, Ölçeklendirme, Ürün geliştirme), Pazarlama (Ürün, Fiyatlandırma, Dağıtım, Tutundurma, Pazar Analizi, Müşteriler) ve Finansman (Finansal yapı, Karlılık, Maliyetler, Sermaye, Yatırım, Krediler) konuları üniversitemiz İşletme Bölümü Öğretim Üyelerinin mentörlüğünde tartışılacaktır.

Doç.Dr. Anıl Boz Semerci,
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı
Lisans : Hacettepe Üniversitesi – İşletme (2004-2009)
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi – Yönetim, Organizasyon ve Örgütsel Davranış (2009-2012)
Doktora : Hacettepe Üniversitesi – İşletme/Örgütsel Davranış (2012-2016)
Doktora S. Araştırma: The University of Western Australia – Business School (2017-2018)
Akademik İlgi Alanları: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Yenilik, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, İş Aile Çatışması

Dr. Hürcan Kabakcı
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
Lisans : Hacettepe Üniversitesi – İşletme (2000-2004)
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi – İşletme – Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış (2004-2007)
Doktora : Hacettepe Üniversitesi – İşletme (2007-Devam Ediyor)
Akademik İlgi Alanları: Örgüt, Kültür, Liderlik

Arş. Gör. Leyla Boy
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
Lisans : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – İşletme (2011-2016)
Yüksek Lisans: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İşletme (2016-2018)
Doktora : Hacettepe Üniversitesi – İşletme (2018-Devam Ediyor)
Akademik İlgi Alanları: Örgüt Teorileri, Stratejik Yönetim, Liderlik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Motivasyon, Kültür, Etik

Prof. Dr. Selin Metin Camgöz
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı
Lisans : Boğaziçi Üniversitesi – Psikoloji (1995-1999)
Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi – Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2000-2002)
Doktora : Hacettepe Üniversitesi – İşletme / Örgütsel Davranış (2003-2009)
Doktora S. Araştırma: Maastricht Üniversitesi – İşletme (2007-2009)
Akademik İlgi Alanları: Örgütsel davranış, liderlik, motivasyon, davranışsal finans, işyeri iyi-oluş hali

Prof. Dr. Özge Tayfur Ekmekci
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi – İşletme (1998-2002)
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2003-2006)
Doktora : Hacettepe Universitesi – İşletme (2007-2011)
Akademik İlgi Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgüt Teorisi,Stratejik İKY., Kadrolama

Prof. Dr. Kazım Barış Atıcı
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı
Lisans : Hacettepe Üniversitesi – İşletme (2000-2005)
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi – Yönetim, Organizasyon ve Örgütsel Davranış (2005-2008)
Doktora : University of Warwick – Warwick Business School (2009-2013)
Akademik İlgi Alanları: Yöneylem Araştırması, Matematiksel Programlama, Doğrusal Programlama, Etkinlik Ölçümü, Veri Zarflama Analizi, Çok Kriterli Karar Analizi

Burcu Pala
1998 yılında İzmir’de doğdum. Lise eğitimimi İzmir Ticaret Lisesi’nde tamamladım. 2018’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ön lisans programından mezun oldum. Stajımı Sun Express bünyesinde tamamladım. 2018 yılında başladığım Hacettepe Üniversitesi İşletme programında, ilk stajımı Sun Chemical şirketinde, ikinci stajımı ise Halkbank bünyesinde tamamlama fırsatı buldum. Üniversite hayatım boyunca topluluklarda aktif rol almaya çalıştım. Yedi aydır ise IDEAL kapsamında Hacettepe Üniversitesi’nin yarı zamanlı çalışanıyım. Mentilerimin girişimci iş fikirlerini geliştirmeleri için; iş planı, finans, pazarlama ve stratejik yönetim konularında destek veriyorum.

Göktuğ Tuğcular
2018 yılında Yıldırım Beyazıt Fen Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir. Örgüt psikolojisi, insan kaynakları yönetimi, girişimcilik konuları ile ilgilenmekte ve Hacettepe Üniversitesi Nörobilim Topluluğu içerisinde yer almaktadır.

Alperen Öztürk
2018 yılında Naciye Mumcuoğlu Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisidir. Eğitimine bir dönem The Agh Science And Technology Üniversitesinde devam etmiştir. Finans ve muhasebe alanlarında çeşitli iş deneyimleri bulunmaktadır.

Eren Çanga
15 Haziran 2001’de Ankara’da doğdu. İşletme bölümü lisans öğrencisi; Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. Çeşitli ülkelerde kültürlerarası ve diplomatik kültür ile yetişmiştir. 2020 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’ye dönüşünden sonra yatay geçiş ile Hacettepe Üniversitesi’ne kaydolmuştur. Aynı yıl içerisinde Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu öğrenci üyesi olmuştur. 2021 yılında sırasıyla Nisan ayında YÖKAK uzman değerlendirici havuz üyeliğine, haziran ayında ise ESU (European Students’ Union) Kalite Güvencesi Uzman Öğrenci havuzu üyeliğine seçilmiştir. Devlet ve özel sektörde staj tecrübeleri bulunmaktadır. Eren ÇANGA, akıcı düzeyde Portekizce, İngilizce, İspanyolca ve orta seviye Fransızca bilmektedir.

İlayda Özpıranga
4 Ocak 1999 tarihinde Ankara’da doğdum. Lise hayatıma, Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ile başladım. Bu süreçte okulumuzca düzenlenen Pasch projesinde yer aldım. Lise hayatımı Final Temel lisesi ile tamamladım. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü kazandım. Şu anda 4.sınıf öğrencisiyim. İlk stajımı Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezinin yönetim bölümünde yaptım. Bu kapsamda işletme, pazarlama, kiralama ve muhasebe departmanlarında staj yaptım. İkinci stajımı bir inşaat firmasının muhasebe departmanında gerçekleştirdim. Şu anda aynı firmada muhasebe stajyeri olarak çalışmaya devam ediyorum.

Fatma Seynan Atalay
26 Eylül 2000 tarihi, Ankara doğumluyum. Katip Çelebi Anadolu Lisesi mezunuyum. Şu an Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Üniversite hayatım boyunca pek çok farklı toplulukta aktif üyelik yaptım.Şu anda da Hacettepe Üniversitesi Girişim ve Yatırım Topluluğunda Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktayım.İlk stajımı bir Mali Müşavirlik ofisinde yaptım. Staj sonrasında da çalışma hayatıma ofis muhasebesi üzerinden devam ettim. İkinci stajımı ise tamamen farklı bir alan olan demir çelik imalat fabrikasında insan kaynakları departmanında gerçekleştirdim.

Göksu Şenyurt
3 Nisan 2001 yılında Antalya’nın Kemer ilçesinde doğdum. İlk ve orta eğitimimi Kemer’de tamamladıktan sonra Antalya Türk Telekom Anadolu Lisesi’nde lise eğitimimi tamamladım. Şu an İşletme 3.sınıf öğrencisi olarak Hacettepe Üniversitesi’nde devam etmekteyim. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’de uluslararası ilişkiler bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. 2021-2022 senesinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı akran öğrencilik yaparak okul tanıtım görevinde yer aldım, ayrıca Hacettepe Üniversitesi İşletme Topluluğu’nda da 4 senedir görev almaktayım. 2022 yazında Kınay Lojistik’te bir aylık bir yaz stajı yaptım. Yine aynı şirkette yaklaşık 9 aydır yarı zamanlı olarak Marka ve Pazarlama Asistanlığı yapıyorum.

Hazal Erdem
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Beş yıldır bölüm topluluğumuz Hacettepe İşletme Topluluğu’nda çalışmaktayım, son üç yıldır Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktayım. Bu süreçte birçok kariyer ve sosyal sorumluluk etkinliğinin organizasyon süreçlerini yönetme şansım oldu. Lisans eğitim hayatım boyunca gerçekleştirdiğim birbirinden farklı sektör, şirket ve departmanlardaki staj deneyimlerimin yanında 2021 yılında Work and Travel Programı kapsamında 4 ay Amerika Birleşik Devletleri’nde çalıştım. Şubat 2023 itibariyle bölüm hocalarımızın yürüttüğü İDEAL’de Akran Mentör olarak görev almaktayım.

Yavuz Selim Aytaş
17 Şubat 1999 tarihinde Adıyaman’da doğdum. Orta ve lise öğrenimimi Hatay’da tamamladım. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümüne başladım ve şu an 4.sınıf olarak öğrenim hayatıma devam etmekteyim. 4 yıl aktif olarak öğrenci topluluklarında yer aldım ve yönetimlerinde bulundum. Öğrenim hayatımı devam ettirirken aynı zamanda da iş hayatının içerisinde aktif olarak çalışmayı bırakmadım. Çalıştığım part time işin yanı sıra iki tanesi benim liderliğimde olmak üzere üç farklı girişim projesinin içerisinde yer aldım. Şu anda da yeni girişim projemi yapmaktayım

Mahbekar Gökçe Eryurt
28 Mart 2000 tarihinde Kırıkkale’de doğdum. Eğitim hayatıma Ankara’da başladım ve Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesinde okudum aynı zamanda lise eğitimim boyunca okul dergisi editörlüğünü üstlendim. 2018 yılında Hacettepe İşletme bölümünü kazandım. 2020 yılında da Hacettepe üniversitesi İktisat bölümünde yan dal yapmaya başladım. Şu anda 4. Sınıf öğrencisiyim. İlk stajımı bir gümrük danışmanlığı firmasının Ar-Ge departmanında yaptım. Ardından üniversitemizin sürdürülebilir öğretme ve öğrenme merkezi projesi olan akran rehber programında yer aldım. Son stajımı ise savunma sanayi bünyesinde uçak parçası üreten bir firmanın kalite departmanında yaptım.

Çağla Su Gazioğlu
20 Haziran 1999 Ankara doğumluyum. 2017 yılında lisans hayatıma Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başladıktan sonra, 2 sene bu bölümde devam edip daha sonra 2019 yılında İşletme bölümüne yatay geçiş yaptım. Lisans hayatım boyunca okulumun en prestijli kulüplerinden biri olan Hacettepe İşletme Topluluğu yönetim kurulunda aktif rol aldım ve aynı zamanda uluslararası bir FMCG şirketinin iki farklı ticari kanalında part-time çalışarak satış ve pazarlama alanında kendimi geliştirdim. Üniversitemizde öğrenci kulüpleri bazında okul dışında düzenlenen ilk müzik/eğlence festivalinin (Limhitless Fest 2022) sorumluluğunu üstlendim. Şu anda aktif olarak Hacettepe IDEAL bünyesinde Akran Mentör olarak görev almaktayım.

Ümit Çetinkaya
Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümü 4. sınıf öğrencisidir. Okul hayatı boyunca çeşitli kariyer topluluklarında üye ve yönetici olarak görev yaptı. Süreç içerisinde birçok projeyi ve ekibi yönetme şansı olmuştur. 2021 yılında Ankara’nın ilk resmi blokzincir topluluğu olan Hacettepe Blockchain Topluluğu’nu kurulmasına öncülük etmiş ve bir dönem başkanlık görevi yürütmüştür. Bu süreç içerisinde çeşitli şirketlerde ve start-uplarda İş Geliştirme ve Satış alanlarında çalıştı. Aktif olarak web3, rejeneratif finans, iklim değişikliği, tarım ve blokzincir alanlarında projeler geliştirmektedir. İlgi alanları arasında ayrıca yapay zeka, merkeziyetsiz teknolojiler ve DAO (Decentralized Autonomus Organizations) vardır.

Öğr. Gör. Ömer Oral
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yazılım Geliştirme Birimi

Lisans: Hacettepe Üniversitesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2008-2012)

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2014-2019)

Doktora: Hacettepe Üniversitesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2020-Devam Ediyor)

İlgi Alanları: E-değerlendirme, Uyarlanabilir Değerlendirme Sistemleri, Öğrenme Analitikleri, Değerlendirme Analitikleri, Eğitsel Veri Madenciliği, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Bilgi Sistemleri

Uzmanlık Alanları: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Oracle, MySQL, PostgreSQL), Çevrimiçi Değerlendirme Sistemleri, Öğrenci Bilgi Sistemleri, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Veri Bilimi

Aykut Büyükkılıç
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yazılım Geliştirme Birimi

Başkent Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünde derece ile lisans eğitimini tamamlamıştır. Birçok iş deneyiminden sonra Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi Sistemleri biriminde yazılım geliştirici olarak çalışmıştır. Sonrasında YÖK yazılım ekibine dahil olup YÖKSİS’in geliştirilmesinde ve e-devlet transkriptlerinin entegrasyonunda rol almıştır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yazılım geliştirme biriminde full stack developer olarak görev yapmaktadır.

Uzmanlık Alanları: PHP, JAVA, Spring, Angular, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Oracle, MySQL, PostgreSQL)

Caner Köybaşı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Hacettepe ASO 1. OSB MYO Tasarım Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda eğitim teknoloğu, öğretim tasarımcısı, çoklu ortam uygulama geliştirici deneyimlerinden sonra 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesine dönüş yapmıştır. Hacettepe Teknokent içinde kurduğu eğitim ve danışmanlık şirketi ile birçok e-öğrenme projesinde yer almıştır. Bir dönem Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini yürütmüş olup halen Hacettepe ASO 1. OSB MYO Tasarım Bölümü’nde teknoloji ve tasarım dersleri vermekte aynı zamanda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Birimi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları: PHP Laravel, React JS, React Native, Node JS, UI/UX Tasarımı, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MySQL), Öğrenme Yönetim Sistemleri (Moodle)