IDEAL Eğitim

Üniversiteler ve teknokentler girişimcilik ekosisteminin önde gelen oyuncuları arasındadır. Akademide yapılan araştırmaların yanı sıra özellikle üniversite ve sanayi arasında kurulan işbirliği ve yürütülen ortak çalışma ve faaliyetler girişimci davranışın ortaya çıkmasında oldukça önemlidir. Üniversiteler gerek teknoparklar gerek de ön kuluçka/kuluçka gibi belirli merkezler yoluyla girişimci düşüncenin oluşmasında, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin gelişmesinde adeta bir lokomotif işlevi görür. Girişimcilerin henüz öğrenciyken iş ağları kurmasında yegane kolaylaştırıcı yine üniversitelerdir. Bu açıdan bakıldığında üniversitemiz bünyesinde kurulan IDEAL’in Hacettepe Üniversitesi’nde girişimcilik ekosistemi yaratma konusunda üstlendiği rolün önemi açıktır.  Bu bağlamda Hacettepe IDEAL

tüm öğrencilerin;

 • Girişimcilik hakkında bilgi sahibi olmasını,
 • Girişimciliğe ilişkin farkındalıklarının artırılmasını,

girişimci adayı öğrencilerin

 • Girişimcilik ekosistemini tanımasını,
 • Girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini,

girişimci öğrencilerin

 • İş fikirlerini hayata geçirebilmesini,
 • Etkili iş ağları kurabilmesi için gerekli çalışmaların planlanması ve yürütülmesini amaç edinir.

 

Bu amaçların gerçekleştirilmesi adına, öğrencilerimizin girişimcilik ekosistemini anlamasını ve yakından tanımasını hızlandırmak için “IDEAL Eğitim- Girişimciliğe İlk Adım” isminde bir eğitim programı tasarlanmıştır. Bu eğitim, misyonumuz doğrultusunda, fakülte, bölüm ya da sınıf ayrımı olmaksızın tüm lisans öğrencilerimize ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Bu eğitimin ana konusu “profesyonel tecrübe aktarımı”dır. Bu kapsamda iş modeli, pazarlama, finans gibi konular alanında uzman profesyoneller ile girişimci iş insanları tarafından hem teorik hem de pratik bir çerçevede aktarılmaktadır. Böylece bu eğitime katılan öğrenciler girişimciliğe dair temel bilgileri öğrenmenin yanı sıra iş ağlarını genişletme fırsatı da elde etmektedir.

“Girişimciliğe İlk Adım” 4 temel modülden oluşan 8 haftalık bir eğitimdir. Bu süre zarfında katılımcılar sırasıyla şu konular hakkında bilgi sahibi olurlar:

 1. Modül: Girişimcilik Ekosistemi- Fırsatlar, Zorluklar, Rakipler, Yenilikçilik, İş Ağları
 2. Modül: İş Modeli- Strateji, Rekabetçi Avantaj, Ölçeklendirme, Sürdürülebilirlik
 3. Modül: Pazarlama- Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma, Pazar Analizi, Müşteri
 4. Modül: Finans- Finansman Modeli, Bütçe oluşturma, Karlılık, Nakit Akış Yönetimi, Yatırımcılar

Katılımcılar arasından, iş fikirlerinin olgunluk düzeyine göre sınırlı kontenjan dahilinde seçilen belirli öğrenciler eğitim süresi boyunca İşletme bölümümüzün öğretim üyelerinden “akademik mentörlük” hizmeti de almaktadır. Akademik mentörlük süreci, girişimci adayı öğrencinin iş fikrine yönelik spesifik olarak hazırlanan; birebir ve yüz yüze gerçekleştirilen bir mentörlük desteğidir. Akademik mentörlük süreci, yeni iş fırsatları belirleme, iş modeli geliştirme, rekabet analizi, strateji üretme, pazar bölümlendirme, bütçe oluşturma, başabaş analizi gibi konularda girişimci adayı öğrencilere yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Nihayetinde IDEAL Eğitim programı, aşağıda tanımlanan dört katmanlı sürecin başlangıç noktasıdır. Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Bu öğrenciler arasından seçilmiş olan belirli öğrencilere eğitim aşamasında akademik mentörlük desteği de sağlanacaktır. Eğitim ve akademik mentörlük süreci sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde, programa devam etmek isteyenler içerisinden belirlenecek öğrenciler ikinci aşamada “akran mentörlük” ile “teknik mentörlük” desteği almaya başlayacaktır.

Akran mentörlük süreci, girişimci adayı öğrencilerin 8 hafta boyunca akranları ile birebir ve yüzyüze çalışmalarını sağlayan, açık iletişime dayalı, etkileşimli bir rehberlik sürecidir. İşletme ve Psikoloji bölümü öğrencileri arasından bilgili ve istekli olanlar, belirli bir eğitim sürecinden geçtikten sonra girişimci adayı öğrenciler ile birebir eşleşerek takım olarak çalışmaya başlarlar. Bu çalışmanın iki temel çıktısı iş planı ile yönetsel becerilerdir. Girişimci adayı öğrenciler akran mentörlerin yol göstericiliğinde iş planlarının detaylarını oluştururlar. Bunun yanında, girişimci adayı öğrencilerin, farkındalık, zaman yönetimi, iletişim, problem çözme, ekip yönetimi, çatışma yönetimi ve yaratıcık tarzı  gibi yönetsel becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi de, yine akran mentörlük süreçleri kapsamında yapılandırılmıştır.

Teknik mentörlük süreci, girişimci adayı öğrencilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Hacettepe Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde çalışan; yazılım, endüstriyel tasarım, malzeme, ticarileşme gibi alanlarda deneyim ve vizyon sahibi kişiler girişimci adayı öğrencilerle bir araya gelerek onları teknik ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmektedir.

Hacettepe IDEAL Girişimcilik Eğitim Programları

MODÜL 1: GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

Prof. Dr. Aydın ULUCAN – Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü

Doç. Dr. Anıl BOZ SEMERCİ – Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü

Hasan Tarık ERDOĞAN – Hacettepe TTM Girişimcilik Ofisi

MODÜL 2: İŞ MODELİ

Beliz BEDİZ SİNAN (Partner@YellowX OU Estonia)

Murat ÖZTÜRK (MANJERO Experience Design & Managemen)

MODÜL 3: PAZARLAMA

Melis BÜYÜKSAN (Medlis)

Murat GÜRHAN (Boatmate)

MODÜL 4: FİNANSMAN

Süleyman ÖZARSLAN (PICUS)

Enis Erdem YURDATAPAN (Fonbulucu)

MODÜL 1: İŞ FİKRİ GELİŞTİRME

 • Açılış & Tanıtım (Prof. Dr. Aydın ULUCAN – Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü)
 • Girişimciliğe IDEAL Adımlar Dijital Hikayeleri (Doç. Dr. Burcu ŞİMŞEK – Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri)
 • Girişimcilik Ekosistemi (Onur ŞAHİN- KOSGEB)
 • Strateji (İlkem TÜNAY – Plankton & Refero Danışmanlık)
 • SWOT Analizi (Dr. Hürcan KABAKCI – Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü & Baran ÇİÇEK – FIORES GLOBAL)
 • Pazarlamanın Temelleri (Dr. Öğr. Üye. Ayşegül ERMEÇ – Ankara Hacı bayram Veli Üniversitesi)
 • StartUp İçin Pazarlama (Zeynep BOSTANLI – Meloknows)

MODÜL 2: DEĞER YARATMA

 • İş Modelleri (Başak ÖZCAN- Garaj X TEKMER Genel Müdürü)
 • İş Modeli Uygulamaları (Beliz BEDİZ SİNAN – Partner@YellowX OU Estonia)
 • Fon Bulma (Melike BAYRAM – Fonbulucu)
 • Finansın Temelleri (Doç. Dr. Burak PİRGAİP – Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü)
 • StartUp Finansmanı (Volkan Sönmez ATEŞ – Mapa Group)
 • Kapanış & Değerlendirme (Prof. Dr. Aydın ULUCAN – Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü)