2022 Akademik Takvimi

IDEAL Eğitim 2022 Akademik Takvimi
Başvuru Tarihleri 10 Ekim – 23 Ekim 2022
Başvuruların Değerlendirilmesi 24 Ekim – 27 Ekim 2022
Başvuru Sonuçlarının Adaylara Duyurulması 28 Ekim – 30 Ekim 2022
Kayıt Tarihleri 28 Ekim – 31 Ekim 2022
Program Başlangıç-Bitiş Tarihi 1 Kasım – 25 Aralık 2022
Program Modülleri Başlangıç-Bitiş Tarihleri
1. Modül 1 Kasım – 13 Kasım 2022
2. Modül 15 Kasım – 27 Kasım 2022
3. Modül 29 Kasım – 11 Aralık 2022
4. Modül 13 Aralık – 25 Aralık 2022
Bitirme Projesi Teslim Tarihi 28 Aralık 2022
Bitirme Projesi Sunumları & Sertifika Takdim Töreni 30 Aralık 2022